دسته‌ها
اخبار

مورد کتاب درسی: دستکاری در ناحیه مدرسه تگزاس تحت شکست مرزی بایدنامسال، FAIR مح،ه کرد که مهاجرت غیرقانونی نزدیک به 80 میلیارد دلار از هزینه های آموزشی K-12 اضافه شده برای آمریکایی ها ضرر دارد. فرو رفتن عمیق در یکی از مدارس روستایی تگزاس، فروپاشی مالی، تحصیلی و اجتماعی در حال ساخت را برجسته می کند.

برای خواندن بقیه مقاله اینجا کلیک کنید


منبع: https://www.immigrationreform.com/2023/04/10/textbook-case-texas-sc،ol-district-flounders-under-bidens-border-failure/