دسته‌ها
اخبار

مهاجران نسبت به همتایان متولد ایالات متحده نوآوری بیشتری دارند


آ مطالعه اقتصادی جدید ،ن می‌زند که مهاجران مسئول حدود 36 درصد از نوآوری‌ها در ایالات متحده هستند که در زمینه پیشرفت‌های اقتصادی و فناوری از همتایان آمریکایی‌تبار خود پیشی می‌گیرند.

در مطالعه جدید پیشگامانه برای اداره ملی تحقیقات اقتصادی (NBER)، گروهی از اقتصاددانان توانستند سهم کارگران مهاجر در نوآوری را کمی کنید در ایالات متحده با پیوند دادن سوابق ثبت اختراع به بیش از 230 میلیون شماره تامین اجتماعی. برای تعیین اینکه کدام پتنت متعلق به مهاجران است، محققان تاریخ تولد را بررسی ،د تا مبتکران متولد آمریکا و خارج از کشور را تشخیص دهند. در بازه زم، بین سال‌های 1990 تا 2016، مهاجران به‌حساب می‌آیند بیش از یک چهارم کل پتنت های صادر شده. این اختراعات همچنین به احتمال زیاد در زمینه های مربوطه خود استناد می شوند و ارزش مالی بیشتری نسبت به نوآوران بومی دارند.

شواهد یافت شده در این مطالعه نشان می دهد که مهاجران با مهارت بالا به همکاران آمریکایی خود کمک می کنند تا با دانش و دیدگاه های تازه ای که از کشورهای خود به ارمغان می آورند، نوآوری ها را بیشتر توسعه دهند و بهره وری را افزایش دهند.

مطالعه نیز اشاره شده مهاجران برای انتشار ایده های جدید در سراسر مرزها حیاتی هستند، زیرا “مخترعان مهاجر بیشتر به فناوری های خارجی تکیه می کنند، با مخترعان خارجی همکاری می کنند و در بازارهای خارجی مورد استناد قرار می گیرند.” کارگران مهاجر با مهارت بالا باعث پیشرفت در صنایع ضروری ایالات متحده می شوند – امروزه مهاجران این امر را به حساب می آورند یک چهارم STEM (علم، فناوری، مهندسی، و ریاضیات) صنعت در ایالات متحده و بیش از 16 درصد از صنعت مراقبت های بهداشتی ایالات متحده.

بی حد و مرز گزارش تحقیق در مورد مهاجرت و کارآفرینی همچنین دریافتند که مهاجران نه تنها نوآوری بیشتری انجام می دهند، بلکه احتمال بیشتری برای راه اندازی مشاغل جدید و ایجاد شغل دارند. بر اساس داده‌های سازمان اقتصاد آمریکای جدید، مهاجران بیشتر از جمعیت بومی متولد شده، ،ب و کار جدیدی راه‌اندازی می‌کنند، به طوری که از هر چهار کارآفرین در ایالات متحده، یک نفر مهاجر است. از آنجایی که شکل‌گیری ،ب‌وکار جدید در ایالات متحده کند می‌شود، صاحبان مشاغل مهاجر برای پیشبرد اقتصاد سالم و پیشبرد نیروی کار در بخش‌های کلیدی حیاتی هستند.

این مطالعات اخیر یادآور این نکته است که مهاجران مدت‌هاست که نقش کلیدی در ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور ایفا کرده‌اند، به‌ویژه وقتی صحبت از نوآوری و پیشرفت در نیروی کار می‌شود.


منبع: https://www.boundless.com/blog/immigrant-innovation-study/