دسته‌ها
اخبار

روند درخواست تمدید گرین کارت توضیح داده شده است


مدارک پشتیبان درخواست تمدید گرین کارت

علاوه بر فرم I-90، باید مدارکی را ارائه دهید که از درخواست شما پشتیب، می کند. بسیاری از افراد ممکن است بتوانند به سادگی یک فتوکپی از گرین کارت موجود خود (جلو و پشت) و هزینه پرونده فعلی USCIS ارسال کنند.

فهرست اسناد پشتیبان برای وضعیت خاص شما می تواند متفاوت باشد. به این دلیل که بستگی به پاسخ های شما در فرم I-90 دارد. به ،وان مثال، اگر بعد از ازدواج یا طلاق تغییر نام داده اید، باید مدرکی مبنی بر تغییر نام قانونی ارائه دهید. به طور کلی، گواهی ازدواج، طلاق یا سایر اسناد قانونی تغییر نام انجام می شود.

علاوه بر فرم I-90 آماده شده شما، CitizenPath مجموعه ای از دستورالعمل های بایگ، شخصی را در اختیار شما قرار می دهد. دستورالعمل های بایگ، ما برای پاسخ های شما در برنامه سفارشی شده است، بنابراین شما می د،د برای وضعیت خاص خود چه کاری انجام دهید. دستورالعمل‌های بایگ، دستورالعمل‌های دقیقی را در مورد اسناد پشتیبان، نحوه سازماندهی درخواست و مکان ارسال آن ارائه می‌دهد.
منبع: https://citizenpath.com/green-card-renewal-application/