دسته‌ها
اخبار

درخواست های وابسته به ویزای دانشجویی | دیویدسون موریس


طبق قو،ن موجود، یکی از مزایای ویزای دانشجویی این است که به شما اجازه می دهد تا توسط اعضای خاصی از خانواده به بریت،ا همراه شوید.

با این حال، در ماه مه 2023، ،ت بریت،ا اعلام کرد که دسترسی به ویزای وابسته به دانشجو را فقط به مسیرهای تحقیقاتی پس از فارغ التحصیلی محدود می کند. انتظار می رود این تغییر از ژانویه 2024 اعمال شود.

و، کشور تأیید کرده است که دستورالعمل جدید ویزای وابسته به دانشجو در سال 2023 ایجاد و منتشر می شود.

در حالی که منتظر مقررات جدید هستیم، این راهنما برای متقاضیان ویزای تحصیلی وابسته به قو،ن جاری مربوط به شرکا و فرزندان همراه یا ملحق شده به یک دارنده ویزای دانشجویی در بریت،ا، از شرایط مختلف واجد شرایط بودن تا فرآیند درخواست و بازه‌های زم، مربوط را بررسی می‌کند.

ویزای وابسته دانشجویی چیست؟

ویزای دانشجویی مسیر مهاجرتی مبتنی بر امتیاز برای دانشجویان بین المللی 16 ساله یا بالاتر است که به دنبال گذراندن دوره تحصیلات تکمیلی یا عالی در بریت،ا هستند، معمولاً تمام وقت – مانند مدرک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا. – و توسط یک ارائه دهنده آموزش در ،ستان که دارای مجوز معتبر حامی دانشجویی است حمایت می شوند.

در برخی موارد، دارنده ویزای دانشجویی مجاز است در بریت،ا توسط یک شریک وابسته یا فرزندان وابسته به وی ملحق شود، به ،وان مثال، اگر آنها به طور تمام وقت در مقطع کارشناسی ارشد یا در یک طرح حمایت شده توسط ،ت تحصیل می کنند. گاهی اوقات به این ویزای تحصیلی وابسته به ،ستان نیز گفته می شود.

دانشجوی، که در ،ستان برای مدت کمتر از 6 ماه تحصیل می کنند نمی توانند افراد تحت تکفل خود را به ،ستان بیاورند. دانش آموزان کودک نیز نمی توانند افراد تحت تکفل را با خود بیاورند.

هنگام درخواست به ،وان شریک وابسته یا فرزند تحت تکفل دانش آموزی که قبلاً در ،ستان بوده یا به دنبال آمدن به ،ستان هستید، شرایط واجد شرایط مختلفی وجود دارد، از جمله:

 • یک دوره مورد نیاز دانشجویی
 • یک ا،ام رابطه
 • یک نیاز مالی
 • شرط سن و مراقبت (برای فرزندان وابسته).

شرایط دوره دانشجویی

تحت شرایط دوره دانشجویی، متقاضی باید شریک یا فرزند زیر باشد:

 • دانشجوی تحت حمایت ،ت که دارای مجوز تحصیل در بریت،ا در یک دوره تمام وقت 6 ماهه یا بیشتر است یا به دنبال آن است.
 • دانشجوی تمام وقت که دارای یا به دنبال اجازه تحصیل در دوره تحصیلات تکمیلی 9 ماهه یا بیشتر در یک ارائه دهنده آموزش عالی با سابقه انطباق است.
 • دانشجویی که مجوز آنچه به ،وان طرح گسترش دکترا شناخته می شود را دارد.
 • دانشجویی که یا در 3 ماه گذشته مجوز تحصیل در ،ستان را در یک دوره تمام وقت حداقل 6 ماهه داشته است و به دنبال مجوز برای تحصیل در دوره تمام وقت حداقل 6 ماهه است. جایی که شریک یا فرزند قبلاً یا در 3 ماه گذشته مجوز به ،وان یک مجوز داشته است
 • شریک یا فرزند وابسته، یا فرزند از آ،ین اعطای مجوز دانش آموز در صورت درخواست در همان زمان متولد شده است.

از طرف دیگر، اگر متقاضی کودکی است که در یکی از این دسته بندی ها قرار نمی گیرد، در عوض باید یکی از شرایط زیر را داشته باشد:

 • آنها باید در طول دوره مجوز فعلی دانشجو برای تحصیل یک دوره تمام وقت حداقل 6 ماهه متولد شده باشند و در آن دوره درخواست مجوز می کنند.
 • در صورتی که دانش آموز اجازه امتحانات مجدد یا تکرار یک ماژول از یک دوره تمام وقت حداقل 6 ماهه را داشته باشد، باید در طول دوره اولیه مجوز دانشجو یا در دوره اعطا شده برای امتحانات مجدد متولد شده باشد. یا برای تکرار یک ماژول.
 • آنها باید حدا،ر 3 ماه پس از انقضای آ،ین مجوز دانش آموز متولد شده باشند و ظرف 6 ماه پس از انقضای آ،ین مجوز والدین خود، درخواست مجوز ورود ارائه دهند.

شرط رابطه

طبق ا،امات رابطه برای شریک وابسته یک دانش آموز:

 • متقاضی باید یا شریک یک دانشجو یا شریک فردی باشد که همزمان با دانشجو درخواست می دهد.
 • متقاضی و شریک دانشجویی آنها باید در زمان درخواست حداقل 18 سال سن داشته باشند.
 • متقاضی و شریک زندگی آنها باید متاهل یا در یک مشارکت مدنی باشند یا در عوض حداقل در 2 سال گذشته در یک رابطه مشابه ازدواج یا مشارکت مدنی با هم زندگی کنند. هر رابطه قبلی باید برای همیشه از بین رفته باشد. و نباید آنقدر با هم مرتبط باشند که اینطور نباشند
 • اجازه ازدواج در ،ستان را داشته اند.
 • رابطه بین متقاضی و شریک دانشجویی آنها باید واقعی و پایدار باشد و آنها باید در طول مدت اقامت خود در بریت،ا قصد داشته باشند با هم زندگی کنند.

تحت شرط رابطه برای فرزند تحت تکفل دانش آموز:

 • متقاضی باید فرزند یکی از والدینی باشد که قبلاً به ،وان دانش آموز یا شریک یک دانش آموز مجوز دارند یا به آنها اجازه داده شده است.
 • والدین متقاضی باید هر یک همزمان با متقاضی درخواست دهند یا اجازه حضور در بریت،ا را داشته باشند، مگر اینکه والدین تنها والدین بازمانده باشند، مسئولیت تربیت متقاضی را به عهده داشته باشند، یا دلایل جدی و قانع کننده ای برای اعطای این مجوز وجود داشته باشد. اجازه متقاضی برای بودن یا اقامت با والدین.
 • اگر متقاضی فرزندی است که در ،ستان از یک دارنده ویزای دانشجویی یا شریک دانشجویی متولد شده است، باید یک گواهی تولد کامل ،ستان که نام هر دو والدین را نشان می دهد ارائه کند.

نیاز مالی

تحت شرایط مالی برای شریک وابسته یا فرزند یک دانش آموز، متقاضی یا شریک یا والدین آنها باید دارای حداقل سطح سرمایه باشد تا حدا،ر یک دوره 9 ماهه یا دوره مجوز درخواست شده را پوشش دهد، هر کدام کوتاهتر باشد. .

اگر دانشجو در لندن تحصیل می کند، بودجه مورد نیاز 845 پوند در ماه است. اگر دانشجو در خارج از منطقه لندن تحصیل می کند، بودجه مورد نیاز 680 پوند در ماه است. این وجوه باید علاوه بر وجوه مورد نیاز دانشجو برای برآوردن نیاز مالی، هنگام درخواست همزمان باشد. این وجوه همچنین برای هر فردی که در همان زمان یا در حال حاضر در بریت،ا به ،وان شریک وابسته یا فرزند تحت تکفل درخواست می کند، قابل پرداخت است.

مگر اینکه متقاضی به حمایت مالی ،تی یا کمک مالی یک آژانس بورسیه بین المللی که هزینه های زندگی متقاضی و دانشجو را پوشش می دهد متکی باشد، آنها باید نشان دهند که سطح مورد نیاز وجوه را برای مدت 28 روز نگه داشته اند.

اگر وجوهی که در تاریخ تصمیم گیری ویزا در حساب متقاضی نگهداری می شود به میزان قابل توجهی کمتر از سطح وجوه مورد نیاز طبق قو،ن باشد، کارگر پرونده که تصمیم می گیرد باید متقاعد شود که وجوه مصرف شده تا حدی برای پرداخت سپرده استفاده شده است. محل اقامت.

شرایط سن و مراقبت

زیر سن و شرایط مراقبتی برای فرزندان تحت تکفل، کودک باید زیر 18 سال باشد، مگر اینکه آ،ین بار به ،وان فرزند تحت تکفل ،ی که به ،وان دانش آموز یا شریک دانش آموز اجازه دارد، اجازه داده شده باشد. این بدان م،است که یک کودک وابسته بالای 18 سال می تواند برای تمدید درخواست دهد، مشروط بر اینکه در حال حاضر به ،وان یک فرد تحت تکفل در بریت،ا باشد.

اگر فرزند وابسته 16 یا 17 ساله باشد، نباید زندگی مستقلی داشته باشد. اگر زیر 18 سال سن دارند، باید ترتیبات من،ی نیز برای مراقبت و اقامت در بریت،ا وجود داشته باشد.

درخواست ویزای وابسته دانشجویی

برای درخواست ویزای وابسته دانشجویی، چه درخواست برای مجوز ورود باشد و چه اجازه اقامت، متقاضی باید درخواست آنلاین ارسال کند، مدارک پشتیبان خود را ارسال کند و هزینه مربوطه را بپردازد.

به ،وان بخشی از درخواست خود، ممکن است لازم باشد اثر انگشت و ع، خود را در یک مرکز درخواست ویزای خارج از کشور یا در یک مرکز خدمات درخواست ویزای بریت،ا و شهروندی (UKVCAS) بگیرند تا بتوانند مجوز اقامت بیومتریک دریافت کنند.

ویزای وابسته دانشجویی ،ستان: چه مدارکی برای پشتیب، لازم است؟

هنگام درخواست برای ویزای وابسته دانشجویی، شریک یا فرزند متقاضی به مدارک مختلفی در حمایت از درخواست خود نیاز دارد، از جمله:

 • پاسپورت فعلی یا سند مسافرتی دیگری برای اثبات هویت و ملیت آنها
 • در صورت ،وم، ثابت کند که آنها پول کافی برای حمایت از خود در طول اقامت خود دارند
 • مدرکی دال بر رابطه آنها با دارنده ویزای دانشجویی اولیه، مانند گواهی تولد، یا گواهی ازدواج یا مشارکت مدنی
 • گواهی معتبر آزمایش سل (TB)، در صورتی که ،ن کشوری باشید که آزمایش سل مورد نیاز است.

در صورت درخواست از کشوری که در فهرست «ا،ام شواهد متمایز» ذکر شده است، و همزمان با دانشجو درخواست می دهد، متقاضی نیازی به اثبات پولی برای حمایت از خود ندارد. با این حال، متقاضی ممکن است بسته به شرایط خود به مدارک اضافی نیاز داشته باشد، به ،وان مثال، مدرکی مبنی بر واقعی بودن و تداوم رابطه با شریک دانشجویی خود، یا شواهدی مبنی بر وابستگی کودکان 16 ساله یا بیشتر.

هر مدرکی که برای پشتیب، از درخواست مورد نیاز است را می توان در سرویس آنلاین آپلود کرد یا در مرکز درخواست ویزا یا قرار ملاقات UKVCAS اسکن کرد.

درخواست ویزای تحصیلی وابسته از داخل ،ستان

شریک یا فرزند یک دانش آموز می تواند از داخل بریت،ا درخواست دهد، مشروط بر اینکه تحت ویزای بازدیدکننده در بریت،ا نبوده باشد. ویزای تحصیلی کوتاه مدت؛ والدین دارای ویزای دانشجویی فرزند؛ ویزای کارگر فصلی؛ یا یک کارگر خانگی در ویزای خانگی خصوصی.

آنها همچنین نباید تحت هیچ یک از دلایل عمومی امتناع ویزا را رد کنند، به ،وان مثال، آنها خارج از قو،ن مهاجرت در بریت،ا بوده اند، مثلاً اگر بیش از حد اقامت داشته باشند.

با این حال، اگر شریک وابسته یا فرزند وابسته یک دانش آموز درخواست اجازه اقامت در بریت،ا را داشته باشد، و حداقل 12 ماه است که با اجازه در بریت،ا زندگی می کند، شرایط مالی را برآورده می کند و نیازی به اقامت ندارد. نشان دادن وجوه

ویزای وابسته دانشجویی چقدر است؟

هزینه درخواست ویزای وابسته دانشجویی از خارج از بریت،ا 348 پوند و 475 پوند از داخل بریت،ا است، به علاوه 19.20 پوند اضافی برای گرفتن اطلاعات بیومتریک آنها.

متقاضی همچنین باید هزینه اضافی مراقبت های بهداشتی مهاجرت را به ،وان بخشی از درخواست خود بپردازد تا بتواند در طول اقامت خود در بریت،ا از NHS استفاده کند.

زمان پردازش ویزای دانشجویی وابسته

هنگام درخواست مجوز ورود به ،وان شریک وابسته یا فرزند وابسته یک دانش آموز، معمولاً در حدود 3 هفته تصمیم گیری می شود. هنگام درخواست تغییر به این دسته ویزا از داخل بریت،ا، تصمیم گیری معمولاً حدود 8 هفته طول می کشد. با این حال، در برخی موارد، متقاضی ممکن است بتواند برای تصمیم سریع‌تر تحت یک سرویس اولویت‌دار پرداخت کند.

اگر درخواست برای ویزای وابسته دانشجویی موفقیت آمیز باشد، به شریک وابسته مجوزی داده می شود که در همان تاریخی با اجازه شریک دانشجویی پایان می یابد. برای یک فرزند تحت تکفل، مدت ویزای آنها تا زم، ادامه خواهد داشت که هر کدام از والدین اول اجازه آنها به پایان برسد یا در جایی که فقط یکی از والدین در بریت،ا حضور دارد، اجازه آن والدین را داشته باشد.

به کمک نیاز دارید؟

دیویدسون موریس مشاوران متخصص مهاجرت بریت،ا هستند که از افراد با انواع درخواست های دفتر خانه از جمله ویزاهای وابسته و مرخصی نامحدود برای اقامت پشتیب، می کنند. اگر در مورد ویزای وابسته دانشجویی یا وضعیت مهاجرت خود به ،ستان سوالی دارید، با ما تماس بگیرید.

سوالات متداول ویزای تحصیلی وابسته

آیا دانش آموز می تواند وابسته به ،ستان باشد؟

دارندگان ویزای تحصیلی ،ستان ممکن است بتوانند اعضای خانواده خاصی را با خود بیاورند، مشروط بر اینکه شرایط ویزای وابسته را داشته باشند.

شرایط اخذ ویزای وابسته در ،ستان چیست؟

برای واجد شرایط بودن برای ویزای وابسته دانشجویی، باید شرایط دوره دانشجویی، شرایط رابطه، شرایط مالی و سن و شرایط مراقبت از فرزندان تحت تکفل را برآورده کنید.

آ،ین به روز رس،: 25 مه 2023


منبع: https://www.davidsonmorris.com/student-visa-dependent-applications/