دسته‌ها
اخبار

داستان‌های موفقیت: یک محقق چینی در شیمی پزشکی تنها در ۲۸ روز با ارتقای پردازش برتر، تأییدیه EB1A را دریافت می‌کند

منبع: https://www.wegreened.com/blog/eb1/success-stories-a-،ese-research-fellow-in-medical-chemistry-acquires-eb1a-approval-in-just-28-days-with-premium-processing-upgrade/