دسته‌ها
اخبار

حوزه نهم دادگاه منطقه را به این نتیجه رساند که قانون ورود مجدد غیرقانونی حفاظت برابر را نقض کرده استکه در "ش،ت: دور نهم. برداشت قاضی را لغو می کند که قانون ورود مجدد نژادپرستانه بود،" Britain Eakin برای Law360 گزارش می دهد که دادگاه استیناف ایالات متحده برای حوزه نهم، با نظر قاضی ساندرا ایکوتا، امروز حکم داد که یک فدرال نوادا…


منبع: https://lawprofessors.typepad.com/immigration/2023/05/ninth-circuit-reverses-district-court-finding-that-unlawful-reentry-law-violated-equal-protection.html