دسته‌ها
اخبار

ثبت مالیات در ایالات متحده به عنوان یک مهاجر: سوالات شما پاسخ داده شده است


یک مهاجر مالیات می دهد

اگر شما یک مهاجر هستید که در ایالات متحده زندگی می کند، ثبت مالیات می تواند یک کار ،ره آور باشد. قو،ن و مقررات بسیاری وجود دارد که درک آنها دشوار است، به خصوص اگر با سیستم مالیاتی ایالات متحده آشنایی نداشته باشید. در زیر به برخی از رایج ترین سوالاتی که مهاجران در مورد ثبت مالیات در ایالات متحده دارند پاسخ خواهیم داد.

آیا اگر مهاجر هستم باید مالیات بدهم؟

بله، اگر مهاجری هستید که در ایالات متحده زندگی می‌کند، در صورت داشتن آستانه‌های درآمدی خاص، م،م به ثبت مالیات هستید. قو،ن تشکیل پرونده مالیاتی برای مهاجران مانند شهروندان ایالات متحده است. اگر در ایالات متحده درآمد ،ب می کنید، بدون در نظر گرفتن وضعیت مهاجرت خود، م،م به ارائه اظهارنامه مالیاتی هستید.

اگر شماره تامین اجتماعی نداشته باشم چه می شود؟

اگر شماره تامین اجتماعی ندارید، باید برای ثبت مالیات، یک شماره شناسایی مالیات دهنده فردی (ITIN) درخواست دهید. می تو،د با پر ، فرم W-7 و ارسال آن به خدمات درآمد داخلی (IRS) برای ITIN درخواست دهید.

آیا مزایای مالیاتی برای مهاجران وجود دارد؟

بله، چندین مزیت مالیاتی برای مهاجران وجود دارد، از جمله اعتبار مالیات بر درآمد ،ب شده (EITC) و اعتبار مالیاتی کودک (CTC). این اعتبارات مالیاتی می تواند به کاهش بدهی مالیاتی شما و افزایش بازپرداخت مالیات شما کمک کند. با این حال، برای واجد شرایط بودن برای این مزایای مالیاتی، باید شرایط واجد شرایط بودن خاصی را داشته باشید.

آیا می توانم افراد تحت تکفل خود را در اظهارنامه مالیاتی خود مطالبه کنم؟

اگر وابستگ، دارید که با شما در ایالات متحده زندگی می کنند، ممکن است بتو،د آنها را به ،وان افراد تحت تکفل در اظهارنامه مالیاتی خود مطالبه کنید. با این حال، برای درخواست افراد تحت تکفل، از جمله ارائه بیش از نیمی از حمایت مالی آنها، باید شرایط واجد شرایط بودن خاصی را داشته باشید.

اگر درآمدی از خارج از ایالات متحده داشته باشم چه می شود؟

اگر درآمدی از خارج از ایالات متحده دارید، ممکن است همچنان از شما خواسته شود که آن درآمد را در اظهارنامه مالیاتی ایالات متحده گزارش دهید. همچنین ممکن است واجد شرایط ،ر مالیات یا اعتبارات مربوط به درآمد خارجی باشید. اگر درآمدی از خارج از ایالات متحده دارید، ایده خوبی است که از یک متخصص مالیاتی مشاوره بگیرید.

ثبت مالیات در ایالات متحده می تواند فرآیند پیچیده ای باشد، به خصوص برای مهاجر، که با سیستم مالیاتی ایالات متحده آشنایی ندارند. با درک قو،ن و مقررات مختلف، می تو،د مطمئن شوید که به تعهدات مالیاتی خود عمل می کنید و از مزایای مالیاتی موجود استفاده می کنید. برای اطلاعات بیشتر، راهنمای ما در مورد ثبت مالیات به ،وان یک مهاجر را بررسی کنید.


منبع: https://www.boundless.com/blog/filing-taxes-u-s-immigrant-faqs/