دسته‌ها
اخبار

انواع گرین کارت در آمریکا در سال 2023 | همراه با مثال و توضیحات


ایالات متحده سالانه نزدیک به یک میلیون گرین کارت را از طریق جریان های مختلف مهاجرت صادر می کند. تضمین گرین کارت مسیر اصلی مهاجرت ایالات متحده برای هر خارجی است که می خواهد در ایالات متحده زندگی و کار کند و در نهایت تابعیت دریافت کند. در هر دسته دسته ها و انواع گرین کارت های متعددی وجود دارد. بر…

پست انواع گرین کارت در آمریکا در سال 2023 | با مثال ها و توضیحات اولین بار در VisaNation ظاهر شد.


منبع: https://www.immi-usa.com/us-types-of-green-cards/