دسته‌ها
اخبار

اخذ تابعیت برای کودکان متولد خارج از کشور


،ب شهروندی ایالات متحده برای فرزندان خوانده شده

قانون شهروندی کودک ایالات متحده در سال 2000 به میزان زیادی حقوق شهروندی ایالات متحده را برای کودک، که مطابق با تعریف قو،ن مهاجرت از فرزندخوانده هستند، بهبود بخشید. از 27 فوریه 2001، فرزندان خوانده می توانند تا زم، که شرایط خاصی را داشته باشند، از والدین آمریکایی خود تابعیت دریافت کنند. برای اخذ تابعیت، کودک باید:

  • حداقل یک والدین شهروند ایالات متحده داشته باشند.
  • زیر 18 سال باشد؛
  • اقامت دائم در ایالات متحده تحت سرپرستی قانونی و فیزیکی والدین شهروند ایالات متحده؛ و
  • اقامت دائم قانونی ایالات متحده را داشته باشید.

اگر فرزندخواندگی در خارج از کشور نهایی شود، ویزای IR-3 برای کودک صادر می شود و در روز ورود به ایالات متحده به طور خودکار تابعیت ایالات متحده را ،ب می کند. کودک، که با ویزای IR-3 وارد ایالات متحده می شوند، ظرف 45 روز پس از ورود، گواهی شهروندی دریافت خواهند کرد.

اگر فرزندخواندگی در خارج از کشور نهایی نشود، ویزای IR-4 برای کودک صادر می‌شود و پس از ورود به ایالات متحده، م،م به انجام فرآیند «پذیرش مجدد» خواهد بود. کودک در تاریخ پذیرش مجدد تابعیت ایالات متحده را به دست می آورد.

قانون شهروندی کودک یک قانون عطف به م،ق نیست. بنابراین، کودکی که در خارج از کشور متولد شده و توسط والدین آمریکایی به فرزندی پذیرفته شده و در تاریخ 27 فوریه 2001 18 سال یا بیشتر داشته باشد، مشمول قانون نمی باشد. افراد بالای 18 سال که مشمول قانون فعلی نیستند، عموماً می توانند از طریق تابعیت با استفاده از فرم N-400، درخواست تابعیت، تابعیت ایالات متحده را دریافت کنند.
منبع: https://citizenpath.com/acquisition-of-citizen،p-for-children/